Gastouderopvang Hondje Woef               kleinschalig - huiselijk - flexibel
kleinschalige kinderopvang met veel buitenspelen in de grote tuin
professionele en flexibele gastouderopvang voor maximaal 5 kinderen  van 0 tot 4 jaar

OMGAAN MET HET KIND:

Ik neem het kind serieus door met een

positieve benadering zijn of haar gevoel

van eigenwaarde te versterken . Daarbij

is er door mij tevens aandacht voor het

positief belonen van gewenst gedrag en

goede sociale omgangsvormen. Waardoor

het kind ook leert rekening te houden

met een ander en zijn of haar behoeften.

MIJN VISIE OP KINDEROPVANG:

Graag wil ik ouders gelegenheid geven om naast hun

ouderschap te kunnen werken,studeren of soms gewoon een

dagje vrij te hebben. Als gastouder vind ik het belangrijk om

er voor uw kind te zijn. Ik vind het leuk om voor kinderen te

zorgen en om kinderen te helpen en te ondersteunen bij hun

ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om voor het kind een sfeer

te creëren die voor het kind veilig en vertrouwd is. Een sfeer

waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin zij zich

gerespecteerd weten en zichzelf kunnen zijn.

SAMENWERKING MET OUDERS:

Bij goede opvang hoort voor mij ook een

goede samenwerking met ouders en

respect voor hun opvoedingsvisie.

Belangrijk is  goed overleg met elkaar

over de gezamenlijke aanpak van de

opvoeding. Uit ervaring weet ik dat het

samen delen van de zorg van een kind

succesvoller is als er door ouders en

gastouder een goede relatie opgebouwd

wordt.

volgende

pagina

>>>>

vorige

pagina

<<<<
Gastouderopvang
met veel buitenspelen in de grote tuin
kleinschalige kinderopvang
    Hondje Woef    kleinschalig - huiselijk - flexibel
professionele en flexibele       gastouderopvang voor maximaal 5 kinderen         van 0 tot 4 jaar

MIJN VISIE OP KINDEROPVANG:

Graag wil ik ouders gelegenheid geven om naast hun

ouderschap te kunnen werken,studeren of soms gewoon een

dagje vrij te hebben. Als gastouder vind ik het belangrijk om

er voor uw kind te zijn. Ik vind het leuk om voor kinderen te

zorgen en om kinderen te helpen en te ondersteunen bij hun

ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om voor het kind een sfeer

te creëren die voor het kind veilig en vertrouwd is. Een sfeer

waarin de kinderen zich thuis voelen, waarin zij zich

gerespecteerd weten en zichzelf kunnen zijn.

OMGAAN MET HET KIND:

Ik neem het kind serieus

door met een positieve

benadering zijn of haar

gevoel van eigenwaarde

te versterken . Daarbij is

er door mij tevens

aandacht voor het

positief belonen van

gewenst gedrag en goede

sociale omgangsvormen.

Waardoor het kind ook

leert rekening te houden

met een ander en zijn of

haar behoeften.

SAMENWERKING MET OUDERS:

Bij goede opvang hoort voor

mij ook een goede

samenwerking met ouders en

respect voor hun

opvoedingsvisie. Belangrijk is 

goed overleg met elkaar over

de gezamenlijke aanpak van

de opvoeding. Uit ervaring

weet ik dat het samen delen

van de zorg van een kind

succesvoller is als er door

ouders en gastouder een goede

relatie opgebouwd wordt.

volgende          

pagina

vorige

pagina

<<<<

>>>>